Những trí thức tiêu biểu

DLA

Thời gian qua, đội ngũ trí thức (ĐNTT), nhất là trí thức thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN) tham gia tích cực, đóng góp quan trọng vào các hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển KT-XH của tỉnh.

Đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Long An được thành lập vào tháng 11/2004 và trải qua 4 lần đại hội. Đến nay, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh có 17 hội thành viên và 13 đơn vị liên kết với 350.000 hội viên. Những năm qua, Liên hiệp hội và các hội thành viên phát huy tốt vai trò nòng cốt, trung tâm đoàn kết ĐNTT, tạo điều kiện phát huy năng lực sáng tạo của ĐNTT, góp phần xây dựng, hoạch định chính sách, kế hoạch phát triển KT-XH của tỉnh.

Thạc sĩ Ngô Văn Linh - giảng viên Khoa Công nghệ, Tổ trưởng Tổ IT, Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An hướng dẫn sinh viên thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học
Thạc sĩ Ngô Văn Linh - giảng viên Khoa Công nghệ, Tổ trưởng Tổ IT, Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An hướng dẫn sinh viên thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học

 

Thạc sĩ Ngô Văn Linh (SN 1987) - giảng viên Khoa Công nghệ, Tổ trưởng Tổ IT, Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An, luôn nhận được sự hỗ trợ rất lớn từ nhà trường, lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành, địa phương liên quan, tạo điều kiện cho anh tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, cống hiến cho giáo dục và cộng đồng. Anh Linh chia sẻ, trong quá trình công tác, anh luôn nghiên cứu đẩy mạnh hoạt động KH&CN, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và phục vụ xã hội; kết hợp chặt chẽ giữa đào tạo và nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ.

Anh Linh hướng dẫn sinh viên thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, tham gia với vai trò phản biện trong các hội đồng bảo vệ đồ án tốt nghiệp bậc đại học ngành Khoa học máy tính, tham gia báo cáo tại các hội thảo khoa học. Từ năm 2015 đến nay, anh là thành viên chính trong các đề tài, dự án ứng dụng thông tin đã chuyển giao với Sở KH&CN, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, một số công ty đối tác,...

Vừa tham gia công tác giảng dạy, anh Ngô Văn Linh vừa tích cực nghiên cứu các công nghệ cao
Vừa tham gia công tác giảng dạy, anh Ngô Văn Linh vừa tích cực nghiên cứu các công nghệ cao

Với 6 đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh, được áp dụng trong thực tiễn mang lại hiệu quả KT-XH, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh, giúp anh Linh nhận được 2 bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh. “Với mong muốn cống hiến sức mình cho sự phát triển ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp, tôi tham gia thực hiện đề tài Xây dựng mô hình dự báo sản lượng thanh long nghịch mùa tỉnh Long An và được nghiệm thu trong năm 2022. Mô hình này căn cứ trên dữ liệu ảnh vệ tinh viễn thám trong nông nghiệp, thu thập, phân tích các chỉ số sức khỏe cây trồng. Từ đó, xây dựng phần mềm giúp nông dân dự báo được diện tích thu hoạch, sản lượng dự kiến cho 3 tháng tiếp theo, xây dựng kế hoạch xông đèn vào thời điểm thích hợp nhất. Ngoài ra, mô hình còn giúp nhà quản lý nắm bắt được sản lượng thanh long thu hoạch từng tháng theo từng địa phương, có kế hoạch phân vùng sản xuất đáp ứng được nhu cầu xuất khẩu thanh long, nâng sức cạnh tranh của thương hiệu thanh long Việt Nam,...” - anh Linh cho biết.

Theo https://baolongan.vn/nhung-tri-thuc-tieu-bieu-a155806.html