Đoàn trường DLA: Hoạt động tư vấn, tâm lý, sức khỏe cho sinh viên lần 2

DLA

Thực hiện theo kế hoạch của Tỉnh đoàn năm học 2023-2024, ngày 08-4-2024, tại hội trường F101, Đoàn trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An (DLA) tổ chức hoạt động Tư vấn, tâm lý, sức khoẻ cho sinh viên lần 2, do báo cáo viên BS: Lê Thị Ánh Nguyệt – BS Trưởng TT tiêm chủng VNVC Tân An

Tham dự chuyên đề có đ/c Nguyễn Thị Như Ý – Bí thư Đoàn trường; đ/c Trương Phú Quí – Phó Bí thư; đ/c Hứa Khoa Nam – Phó Bí thư cùng các đồng chí uỷ viên Ban chấp hành đoàn trường, GVCN cùng hơn 250 đoàn viên, sinh viên thuộc các chi đoàn đang sinh hoạt tại trường.

Báo cáo viên BS: Lê Thị Ánh Nguyệt đã chia sẻ cùng đoàn viên, sinh viên về tầm quan trọng của sức khỏe tâm lý, trang bị cho sinh viên các kiên thức và kỹ năng cần thiết để tự chăm sóc sức khỏe của bản thân.

Hoạt động tư vấn, tâm lý, sức khoẻ cho sinh viên là hoạt động thường xuyên mà Đoàn trường tổ chức, qua đó hỗ trợ đoàn viên sinh viên trong việc hình thành thói quen tốt bảo vệ sức khỏe.

 

Báo cáo viên BS: Lê Thị Ánh Nguyệt – BS Trưởng TT tiêm chủng VNVC Tân An
Báo cáo viên BS: Lê Thị Ánh Nguyệt – BS Trưởng TT tiêm chủng VNVC Tân An

 

 

Báo cáo viên BS: Lê Thị Ánh Nguyệt – BS Trưởng TT tiêm chủng VNVC Tân An
Báo cáo viên BS: Lê Thị Ánh Nguyệt – BS Trưởng TT tiêm chủng VNVC Tân An

 

Báo cáo viên BS: Lê Thị Ánh Nguyệt – BS Trưởng TT tiêm chủng VNVC Tân An
Báo cáo viên BS: Lê Thị Ánh Nguyệt – BS Trưởng TT tiêm chủng VNVC Tân An

 

250 đoàn viên, sinh viên thuộc các chi đoàn đang sinh hoạt tại trường.
250 đoàn viên, sinh viên thuộc các chi đoàn đang sinh hoạt tại trường.

 

Báo cáo viên BS: Lê Thị Ánh Nguyệt – BS Trưởng TT tiêm chủng VNVC Tân An
Báo cáo viên BS: Lê Thị Ánh Nguyệt – BS Trưởng TT tiêm chủng VNVC Tân An

 

 

Đoàn Trường chụp ảnh cùng Trung Tâm tiêm chủng VNVC Tân An
Đoàn Trường chụp ảnh cùng Trung Tâm tiêm chủng VNVC Tân An