Tuy?n sinh �?i h?c Long An

Khảo sát ý kiến xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Long An trong thời kỳ mới

DLA

Thực hiện Công Văn 459-CV/TĐTN-TG, ngày 25/9/2018 của BTV Tỉnh đoàn - V/v khảo sát ý kiến xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Long An trong thời kỳ mới.

Nội dung công văn: xem tại đây

Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn gửi các đơn vị link phiếu khảo sát ý kiến: khảo sát tại đây