Đoàn Trường DLA: Tuyên truyền kỷ niệm các ngày Lễ lớn Lần 2 năm 2024 “Kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/04/1975 – 30/04/2024)”

DLA

Sáng ngày 08/04/2024 tại hội trường F101, Đoàn Trường DLA tổ chức Tuyên truyền kỷ niệm các ngày Lễ lớn Lần 2 năm 2024 “Kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/04/1975 - 30/04/2024)” cho gần 300 Cán bộ Đoàn, Đoàn viên sinh viên thuộc chi đoàn các lớp.

Thông qua buổi tuyên truyền, đoàn viên sinh viên DLA được Đồng chí: Võ Tuấn Kiệt – UV BTV – Phó Chủ nhiệm CLB Lý Luận trẻ Đoàn trường, thông tin về những giá trị, ý nghĩa lịch sử, tầm vóc thời đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhân tố quyết định làm nên thắng lợi vĩ đại của dân tộc, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Thông qua hoạt động giúp giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng, truyền thống lịch sử, thể hiện lòng tự hào, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc cho đoàn viên sinh viên và các cán bộ Đoàn. Qua đó, giúp đoàn viên sinh viên tìm hiểu về cuộc đấu tranh giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước, ôn lại quá khứ hào hùng niềm tự hào dân tộc.

Đ/c Võ Tuấn Kiệt – Báo cáo viên: Tuyên truyền kỷ niệm các ngày Lễ lớn Lần 2 năm 2024 “Kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/04/1975 - 30/04/2024)”
Đ/c Võ Tuấn Kiệt – Báo cáo viên: Tuyên truyền kỷ niệm các ngày Lễ lớn Lần 2 năm 2024 “Kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/04/1975 - 30/04/2024)”

 

 

Ban Thường vụ Đoàn Trường cùng khách mời tham dự
Ban Thường vụ Đoàn Trường cùng khách mời tham dự

 

Gần 300 đoàn viên sinh viên thuộc chi đoàn các lớp tham dự buổi tuyên truyền
Gần 300 đoàn viên sinh viên thuộc chi đoàn các lớp tham dự buổi tuyên truyền