Trường DLA tham dự Hội nghị quán triệu nội dung bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

DLA

Trường DLA tham dự Hội nghị quán triệu nội dung bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” và Các chương trình của Tỉnh ủy thực hiện nghị quyết Hội nghị trung 8 (Khóa XIII)

Toàn cảnh điểm cầu tại DLA
Toàn cảnh điểm cầu tại DLA

 

Sáng ngày 17-4-2024, Đảng bộ DLA cùng toàn thể CB-GV-Nv đã tham dự học tập Hội nghị quán triệu nội dung bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” và Các chương trình của Tỉnh ủy thực hiện nghị quyết Hội nghị trung 8 (Khóa XIII) do Tỉnh ủy Long An tổ chức.

 

Hội nghị quán triệt các nội dung:

Bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” do PGS.TS Nguyễn Quốc Dũng – Giám đốc Học viện Chính trị khu vực 2 thực hiện

Quán triệt, triển khai các chương trình của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (Khóa XIII)

Được biết, hội nghị có sự tham gia của 277 điểm cầu trực tuyến, trực tiếp với 14.350 đại biểu trên toàn tỉnh Long An trong đó có đơn vị Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An.

Ban truyền thông