Tuy?n sinh �?i h?c Long An

Công đoàn cơ sở Trường DLA kết nạp thêm 6 công đoàn viên mới

DLA

Thực hiện chương trình công tác năm 2019, chiều ngày 5-3-2019, Công đoàn cơ sở Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An đã tổ chức kết nạp 6 công đoàn viên mới là những CB-NV mới được tuyển dụng.

Các công đoàn viên phấn khởi khi được gia nhập vào công đoàn
Các công đoàn viên phấn khởi khi được gia nhập vào công đoàn

Trong thời gian qua, Ban Chấp hành Công đoàn trường đã gặp gỡ, tuyên truyền giúp cho CB-NV đang làm việc tại Trường DLA thấy được quyền lợi và nghĩa vụ khi tham gia tổ chức Công đoàn, trên cơ sở đó người lao động tự nguyện viết đơn xin gia nhập tổ chức công đoàn. Tại buổi lễ, thay mặt Ban Chấp hành Công đoàn ThS Nguyễn Phúc Diên Ngọc - Phó Chủ tịch công đoàn Trường đã giới thiệu tóm tắt Điều lệ Công đoàn Việt Nam, Luật Công đoàn, nói rõ quyền lợi và nhiệm vụ của người đoàn viên, cơ cấu tổ chức biên chế, chức năng, nhiệm vụ của Công đoàn Nhà trường nhằm giúp đoàn viên mới nắm vững để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

ThS. Nguyễn Phúc Diên Ngọc – Phó Chủ tịch Công đoàn đã giới thiệu tóm tắt Điều lệ Công đoàn Việt Nam, Luật Công đoàn, nói rõ quyền lợi và nhiệm vụ của người đoàn viên
ThS. Nguyễn Phúc Diên Ngọc – Phó Chủ tịch Công đoàn đã giới thiệu tóm tắt Điều lệ Công đoàn Việt Nam, Luật Công đoàn, nói rõ quyền lợi và nhiệm vụ của người đoàn viên

Phó Chủ tịch Công đoàn – ThS Nguyễn Phúc Diên Ngọc trao 6 quyết định cho các công đoàn viên mới, đồng thời chúc mừng các đoàn viên công đoàn được kết nạp đợt này và mong muốn trên từng cương vị công tác, các đoàn viên công đoàn mới không ngừng phấn đấu, chung sức, chung lòng đóng góp công sức để xây dựng công đoàn, xây dựng Nhà trường ngày càng phát triển.

Các công đoàn viên nhận quyết định kết nạp.
Các công đoàn viên nhận quyết định kết nạp.

DLA

Từ khóa: công đoàn