Đoàn viên Trường DLA: Phối hợp thực hiện cao điểm tấn công tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

DLA

Thực hiện Công văn số 11264-CV/TWĐTN-BTG ngày 05/12/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn; Kế hoạch số 3705/KH-UBND ngày 13/12/2022 của UBND tỉnh Long An; Công văn số 11946/CV-BCĐT ngày 19/122022 của Ban Chỉ đạo PCTP, TNXH xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; và Công văn số 144-CV/TĐTN-CTTN Tỉnh đoàn Long An về việc phối hợp thực hiện cao điểm tấn công tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đoàn viên, sinh viên, Đội Xung kích Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An (DLA) tích cực phối hợp cùng Đoàn trường, đơn vị địa phương thực hiện nghiêm: tuyên truyền phòng, chống tội phạm; chấp hành các quy định pháp luật về an toàn giao thông; phòng cháy, chữa cháy;… đảm bảo đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 an toàn, vui tươi, lành mạnh.

Được biết đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo ANTT Tết Nguyên đán Quý Mão bắt đầu từ ngày 15/11/2022 đến hết ngày 05/02/2023.

data

 

Long An: Thực hiện cao điểm tấn công tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

https://www.longan.gov.vn/Pages/TinTucChiTiet.aspx?ID=47333

Khuyến cáo các biện pháp phòng cháy trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão

https://baolongan.vn/khuyen-cao-cac-bien-phap-phong-chay-trong-dip-tet-nguyen-dan-quy-mao-a147460.html 

Đoàn trường