Đoàn trường DLA: Thực hiện sử dụng tài khoản định danh điện tử và cài đặt ứng dụng VneID

DLA

Thực hiện theo Công văn của Bộ Công An, Công An tỉnh Long An số 2955/CAT-PX03 ngày 28/11/2022 và của Tỉnh Đoàn Long An số 106-CV/TĐTN-TG ngày 29/11/2022 V/v đẩy mạnh tuyên truyền, sử dụng tài khoản định danh điện tử và cài đặt ứng dụng VNeID trong đoàn viên, thanh niên, sinh viên trên địa bàn tỉnh, Đoàn trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An (DLA) thông báo đến đoàn viên, sinh viên thực hiện sử dụng tài khoản định danh điện tử và cài đặt ứng dụng VNeID.

data

Để được hướng dẫn, đoàn viên và sinh viên DLA truy cập vào các đường link sau:

- Cách đăng ký tài khoản định danh điện tử mức 1: https://youtu.be/usHBtQNe9AQ

- Cách đọc thông tin thẻ CCCD chip qua NFC: https://youtube.com/shorts/q-QhNHKmlJk?feature=share

- Quên mật khẩu VNeID qua thẻ CCCD: https://youtu.be/VRx9ZgBoH8A

- Cách lấy mã xác nhận đăng nhập thiết bị mới trên VNeID: https://youtu.be/afk00DZPc0Q

- Đăng nhập thiết bị mới trên VNeID qua thẻ CCCD: https://youtu.be/P6ehXoazLfM

- Tích hợp thông tin giấy tờ trên VNeID: https://youtu.be/32mh6nnA2IE

Qua VneID, người dân có thể sử dụng các chức năng, tiện ích trên ứng dụng như:

Một là, giải quyết dịch vụ công trực tuyến: thông báo lưu trú, đăng ký thường trú, tạm trú, khai báo tạm vắng… sẽ tự điền thông tin vào các biểu mẫu (form) đăng ký mà không phải khai báo, điền thông tin nhiều lần giúp tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí cho các loại biểu mẫu kê khai, giảm nhiều khâu thủ tục cần giải quyết.

Hai là, các tính năng nổi bật: Ví giấy tờ, thông báo lưu trú, tố giác tội phạm… giúp công dân có thể thay thế CCCD gắn chíp và các loại giấy tờ đã đăng ký tích hợp hiển thị trên ứng dụng VNeID như: giấy phép lái xe, đăng ký xe, bảo hiểm y tế... Như vậy, khi người dân giao dịch hành chính sẽ giảm tối đa các giấy tờ phải mang theo, thực hiện các giao dịch tài chính như thanh toán hóa đơn điện, nước, đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế, chuyển tiền...

Công dân khi thực hiện các dịch vụ công sử dụng tài khoản định danh điện tử (đã được tích hợp trên ứng dụng định danh điện tử quốc gia) thông tin tự điền vào các biểu mẫu (form) đăng ký mà không phải khai báo, điền thông tin nhiều lần giúp tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí cho các loại biểu mẫu kê khai, giảm nhiều khâu thủ tục cần giải quyết; các thông tin này bảo đảm chính xác, người dân không phải xuất trình các giấy tờ kèm theo./.

Ban Truyền thông