Đoàn trường DLA triển khai sinh hoạt chuyên đề cho sinh viên các khóa

DLA

Nằm trong chuỗi chương trình Sinh hoạt đầu khóa năm học 2019-2020, toàn thể các sinh viên Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An (DLA) các khóa đã được Ban chấp hành Đoàn trường sinh hoạt các chuyên đề trọng điểm và giới thiệu các hoạt động đoàn tiêu biểu trong năm học sắp tới.

Tìm hiểu về cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam giai đoạn 2018-2022”
Tìm hiểu về cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam giai đoạn 2018-2022”

Xuyên suốt nội dung sinh hoạt, các bạn sinh viên đã được lắng nghe Đ/c Trương Phú Quý, Phó Bí Thư Đoàn trường sinh hoạt chuyên đề về “Xây dụng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam giai đoạn 2018-2022” với 12 tiêu chí xây dựng hình mẫu cùng 5 biện pháp thực hiện gồm có: Phát huy và tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác giáo dục bản lĩnh chính trị, bồi dưỡng đạo đức, lý tưởng cách mạng, tinh thần đoàn kết, ... thông qua các hình thức phong phú đa dạng gắn liền với chủ đề, cũng như các sự kiện chính trị lớn của đất nước, của dân tộc; Tổ chức Đoàn phải tiếp tục tìm tòi, đổi mới các phương thức, hình thức, hoạt động và sinh hoạt để lôi kéo thanh niên đến với tổ chức Đoàn ngày càng đông hơn; Tổ chức các hoạt động phong trào theo hướng thiết thực, hỗ trợ đoàn viên thanh niên phát triển kinh tế (từ các nguồn vốn vay), ... Đồng thời tôn trọng và bám sát những nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, thanh niên để từ đó có hướng tham mưu giải quyết phù hợp; Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, làm tốt công tác thi đua khen thưởng, kịp thời tuyên dương các đoàn viên thanh niên có kết quả học tập, lao động, sản xuất tốt, nêu gương người tốt, việc tốt...; Tăng cường đào tạo đội ngũ cán bộ Đoàn không những giỏi về kỹ năng, nghiệp vụ mà còn phải là những người được đoàn viên thanh niên tín nhiệm, tin tưởng.

Đ/c Nguyễn Thị Tròn, Ủy viên BTV Đoàn trường  sinh hoạt chuyên đề “Các bài lý luận chính trị”
Đ/c Nguyễn Thị Tròn, Ủy viên BTV Đoàn trường sinh hoạt chuyên đề “Các bài lý luận chính trị”

Ngoài ra, tại buổi sinh hoạt, Đ/c Nguyễn Thị Tròn còn giới thiệu đến các bạn đoàn viên, sinh viên 6 chuyên đề lý luận chính trị: Chủ nghĩa Mac- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh- nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng Cộng sản Việt Nam- người tổ chức và lãnh đạo nhân dân giành những thắng lợi vĩ đại; Hệ thống chính trị và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường học XHCN của thanh niên, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thanh niên Việt Nam; Đoàn viên phấn đấu trở thành lực lượng xung kích cách mạng, góp phần xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; Thanh niên Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Bước vào năm học 2019-2020, đoàn viên, sinh viên Trường DLA sẽ tham gia các hoạt động trọng điểm như: Thanh niên với văn hóa giao thông “Tập huấn LXAT và ATGT”; Sinh viên 5 tốt; Giải bóng đá HV-SV DLA; Cuộc thi hát- thực hiện MV “Nhà giáo và những con đường đến trường”; Cuộc thi “Thử thách Tri thức”,....

ThS Huỳnh Văn Xê- Phó Bí thư Đảng ủy tặng giấy khen cho Ban chấp hành Đoàn trường
ThS Huỳnh Văn Xê- Phó Bí thư Đảng ủy tặng giấy khen cho Ban chấp hành Đoàn trường
ThS Huỳnh Văn Xê- Phó Bí thư Đảng ủy tặng giấy khen cho đoàn viên có thành tích tốt trong năm học 2018-2019
ThS Huỳnh Văn Xê- Phó Bí thư Đảng ủy tặng giấy khen cho đoàn viên có thành tích tốt trong năm học 2018-2019

Cũng trong chương trình, Đoàn trường đã khen thưởng các đoàn viên có thành tích hoạt động tốt trong năm học 2018 - 2019. Đây là nguồn động lực để toàn thể đoàn viên phấn đấu hơn nữa trong học tập nói chung và công tác Đoàn nói riêng.

Đoàn trường DLA