Mời viết bài cộng tác về ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai

DLA

           Thực hiện Kế hoạch số 109/KH-DLA ngày 10 tháng 6 năm 2015 của Ban Giám hiệu Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An và giúp CB-GV-NV, HSSV am hiểu, biết tự bảo vệ sức khỏe, tính mạng tài sản của tập thể, cá nhân và gia đình khi có thiên tai dịch bệnh xảy ra;đồng thời tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền, ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai, Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An tổ chức thực hiện Đề án "Thông tin, tuyên truyền về ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai của Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An giai đoạn 2013-2020" với nội dung chủ yếu:

          - Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường sống.

          - Phòng ngừa và kiểm soát ô nhiễm môi trường.

          - Các giải pháp bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học góp phần giảm nhẹ mức độ suy thoái đa dạng sinh học, đảm bảo cân bằng sinh thái.

          - Bảo vệ tài nguyên khoáng sản: chất lượng nước, ao hồ, sông rạch...; môi trường đất, không lạm dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật...

          Ban Thông tin kính mời quý Cán bộ, Giảng viên, Nhân viên và Học sinh-Sinh viên tham gia viết bài, ảnh tuyên truyền về ứng phó biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai trên Website của trường.

Bài viết cộng tác xin gửi về địa chỉ:

Ban Thông tin – Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An

hoặc email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Rất mong nhận được sự cộng tác của quý CB-GV-NV và HSSV !