Trường DLA tổ chức tham quan hè cho CB-GV-NV năm 2024

DLA

Từ ngày 01-04-06-2024, Trường DLA tổ chức cho CB-GV-NV trường cùng gia đình tham quan hè với chương trình Quy Nhơn biển gọi.

Qua chương trình tham quan, giúp gắn kết giữa CB-GV-NV trường với nhau, thư giãn sau một năm học hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Một số hình ảnh của chương trình tham quan

data

 

data

 

data

 

data

 

data

 

data

 

Ban truyền thông