Tuy?n sinh �?i h?c Long An

Chuyên đề: Giảng dạy hiệu quả trong thời đại 4.0

DLA

Ngày 26-12-2023, Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An (DLA) đã tổ chức chuyên đề “Giảng dạy hiệu quả trong thời đại 4.0” do diễn giả GS.TS Trương Quang Vinh – Trưởng phòng QHQT-QHDN-CTSV thực hiện.

Trong thời đại của của cách mạng công nghiệp 4.0, phương pháp dạy học, phương pháp tiếp cận và giải quyết các vấn đề cũng có nhiều thay đổi để thích ứng với sự tiến bộ của khoa học, công nghệ. Trong thời đại ấy, người thầy giáo, cô giáo cần cập nhật liên tục những phương pháp mới, phương pháp phù hợp để hỗ trợ truyền tải, cung cấp những thông tin, kiến thức cho người học, là cầu nối trong đưa ra những gợi ý, định hướng cho người học tiếp tục nghiên cứu, khai thác vấn đề.

Trong buổi chuyên đề, diễn giả đã cung cấp cho CB-GV-NV những thông tin hữu ích về các cuộc cách mạng công nghiệp từ trước đến nay, giảng dạy hiệu quả trong thời đại 4.0 là gì và một số phương pháp giảng dạy hiệu quả trong thời đại 4.0...

Bên cạnh đó, những kinh nghiệm quý giá của diễn giả là những tiền đề giúp cho CB-GV-NV có những bài học và chọn lựa được phương pháp phù hợp với bản thân mình.

Tổ chức chuyên đề là hoạt động thường xuyên của DLA, qua đó giúp nâng cao kỹ năng, kinh nghiệm cũng như cập nhật những phương pháp mới, những kỹ thuật mới giúp CB-GV-NV trường hoàn thiện, ứng dụng cho công tác của mình tốt hơn.

Một số hình ảnh của buổi chuyên đề:

Diễn giả GS.TS Trương Quang Vinh – Trưởng phòng QHQT-QHDN-CTSV với chuyên đề Giảng dạy hiệu quả trong thời đại 4.0
Diễn giả GS.TS Trương Quang Vinh – Trưởng phòng QHQT-QHDN-CTSV với chuyên đề Giảng dạy hiệu quả trong thời đại 4.0

 

Chia sẻ những kinh nghiệm thực tế của diễn giả
Chia sẻ những kinh nghiệm thực tế của diễn giả

 

CB-GV-NV trường tham gia chuyên đề
CB-GV-NV trường tham gia chuyên đề

 

Chụp ảnh lưu niệm cuối chuyên đề
Chụp ảnh lưu niệm cuối chuyên đề

 Ban truyền thông