Tuy?n sinh �?i h?c Long An

Trung tâm ĐTTX: bảo vệ đồ án tốt nghiệp cho học viên hệ đại học VLVH chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật Xây dựng

DLA

Sáng ngày 19-11-2023, Trung tâm ĐTTX trường DLA đã tổ chức bảo vệ đồ án tốt nghiệp cho học viên Đại học VLVH chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng.

data
data

 

Hội đồng đánh giá đồ án gồm: TS. Lê Đình Kỳ - Chủ tịch hội đồng; ThS. Nguyễn Minh Nghiệp; ThS. Lê Vũ Bình; ThS. Võ Minh Nhựt; ThS. Lê Thùy Duyên.

Bảo vệ đồ án tốt nghiệp là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, không chỉ đánh giá năng lực, mà còn là cơ hội cho học viên công bố kết quả nghiên cứu công trình đầu tay của mình sau thời gian thực tập thực tế, chế tạo, mô phỏng và viết đồ án. Đây là ngày để học viên thể hiện bản thân với kiến thức cô đọng nhất trong những năm học vừa qua.

TRUNG TÂM ĐTTX