Tuy?n sinh �?i h?c Long An

Công đoàn Cơ sở trường DLA: Tổ chức kết nạp công đoàn viên mới

DLA

Chiều ngày 31-10-2023, Công đoàn cơ sở trưởng DLA đã tổ chức kết nạp 11 công đoàn viên mới cho tổ chức công đoàn.

Đến dự buổi kết nạp có TS. Lê Đình Kỳ - Chủ tịch CĐCS, TS. Nguyễn Phúc Diên Ngọc - Phó Chủ tịch CĐCS, các ủy viên ban chấp hành CĐCS cùng quý tổ trưởng tổ công đoàn và các công đoàn viên mới.

Trong buổi lễ kết nạp, các công đoàn viên mới được giới thiệu về tổ chức công đoàn, công đoàn cơ sở trường DLA, những trách nhiệm và nghĩa vụ của người công đoàn viên.

Kết nạp công đoàn viên mới là hoạt động thường xuyên của công đoàn cơ sở trường, qua đó mở rộng thêm quy mô của tổ chức công đoàn và giúp công đoàn thêm nhiều phong trào, hoạt động sôi nổi hơn.

Một số hình ảnh của buổi kết nạp:

Trao quyết định kết nạp cho các công đoàn viên mới
Trao quyết định kết nạp cho các công đoàn viên mới

 

Công đoàn viên mới phát biểu cảm nghĩ của mình
Công đoàn viên mới phát biểu cảm nghĩ của mình

 

Sinh hoạt các nội dung về tổ chức công đoàn, Công đoàn cơ sở trường DLA
Sinh hoạt các nội dung về tổ chức công đoàn, Công đoàn cơ sở trường DLA

 Ban truyền thông