Tuy?n sinh �?i h?c Long An

Trung tâm Đào tạo thường xuyên: Tổ chức bảo vệ đồ án tốt nghiệp cho học viên chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng

DLA

Ngày 29-10-2023, Trung tâm Đào tạo Thường xuyên trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An (DLA) tổ chức bảo vệ đồ án tốt nghiệp cho học viên các lớp 21LVXD và 22LVXD.

Học viên trình bày đồ án trước hội đồng
Học viên trình bày đồ án trước hội đồng

 

Về phía hội đồng đánh giá đồ án có TS. Lê Đình Kỳ - Chủ tịch hội đồng cùng quý thầy cô thành viên hội đồng gồm ThS. Lưu Đình Khẩn, ThS. Nguyễn Minh Nghiệp, ThS. Lê Thanh Loan và ThS. Lê Thuỳ Duyên.

Học viên chụp ảnh lưu niệm cùng quý thầy cô
Học viên chụp ảnh lưu niệm cùng quý thầy cô

 Qua thời gian bảo vệ, học viên được hội đồng nhận xét, góp ý và bổ sung những nội dung chưa phù hợp. Chúc các học viên sẽ hoàn thành tốt đồ án của mình và tốt nghiệp với kết quả cao nhất.

Ban truyền thông