Trường DLA: Chuyên đề “Quy trình thực hiện NCKH, bài báo đăng Tạp chí Kinh tế - Công nghiệp”

DLA

Ngày 21-03-2023 tại Phòng B103 Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An (DLA) Phòng Khoa học Công nghệ tổ chức chuyên đề về “Quy trình thực hiện NCKH, bài báo đăng Tạp chí Kinh tế - Công nghiệp” cho toàn thể các CB-GV-NV Nhà trường.

data

 

Tham dự buổi chuyên đề có Ban Giám hiệu Nhà trường, cùng với hơn 100 quý thầy/cô CB-GV-NV trường có tâm huyết và đam mê viết báo, nghiên cứu khoa học. Tại đây, quý thầy/cô được Phòng Khoa học Công nghệ chia sẻ kinh nghiệm về cách tiếp cận vấn đề, quy trình thực hiện bài báo, công bố bài báo NCKH; quy trình thực hiện và xét duyệt bài báo đăng trên Tạp chí Kinh tế - Công nghiệp. Ngoài ra buổi chuyên đề còn là cơ hội để quý thầy/cô Nhà trường được dịp giao lưu học hỏi, tích lũy kiến thức và kinh nghiệm trên con đường thực hiện nghiên cứu.

 

“Để có một công trình nghiên cứu, người nghiên cứu phải có năng lực xây dựng và thực hiện một cách khoa học các bước trong quy trình nghiên cứu như: Xác định đề tài nghiên cứu, thiết kế nghiên cứu, thu thập dữ liệu, xử lý dữ liệu, báo cáo kết quả nghiên cứu” thầy Trần Thanh Phong – Phòng Khoa học Công nghệ chia sẻ
“Để có một công trình nghiên cứu, người nghiên cứu phải có năng lực xây dựng và thực hiện một cách khoa học các bước trong quy trình nghiên cứu như: Xác định đề tài nghiên cứu, thiết kế nghiên cứu, thu thập dữ liệu, xử lý dữ liệu, báo cáo kết quả nghiên cứu” thầy Trần Thanh Phong – Phòng Khoa học Công nghệ chia sẻ

 

Thầy Đặng Phúc Danh Phòng Khoa học Công nghệ có những trao đổi hữu ích về quy trình thực hiện và xét duyệt bài báo đăng trên Tạp chí Kinh tế - Công nghiệp
Thầy Đặng Phúc Danh Phòng Khoa học Công nghệ có những trao đổi hữu ích về quy trình thực hiện và xét duyệt bài báo đăng trên Tạp chí Kinh tế - Công nghiệp

 

Chuyên đề diễn ra trong không khí sôi nổi, vui tươi với sự thảo luận, đóng góp ý kiến từ các quý thầy/cô Nhà trường
Chuyên đề diễn ra trong không khí sôi nổi, vui tươi với sự thảo luận, đóng góp ý kiến từ các quý thầy/cô Nhà trường

Tổ chức các hoạt động chia sẻ kinh nghiệm, chuyên đề chuyên môn là một trong những hoạt động được Nhà trường quan tâm và tổ chức thường xuyên, hàng năm. Kết quả từ hoạt động NCKH không chỉ giúp đội ngũ CB-GV-NV nhà trường phát triển năng lực chuyên môn, mà còn phát huy tính chủ động và sáng tạo trong giảng dạy và NCKH để bắt nhịp với xu thế hội nhập quốc tế.

 

data

 

Ban Truyền thông