Bảo vệ đề cương luận văn thạc sĩ chuyên ngành Tài chính ngân hàng

DLA

Ngày 04-12-2022, Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An (DLA) tổ chức bảo vệ đề cương chi tiết luận văn thạc sĩ chuyên ngành Tài chính ngân hàng cho 27 học viên cao học.

Học viên trình bày đề cương và lắng nghe góp ý từ hội đồng
Học viên trình bày đề cương và lắng nghe góp ý từ hội đồng

Hội đồng đánh giá đề cương gồm: TS. Đoàn Thị Hồng – Chủ tịch Hội đồng; TS. Trần Thị Kỳ – Ủy viên và TS. Lại Nam Tuấn – Thư ký.

Hội đồng đánh giá đề cương
Hội đồng đánh giá đề cương

Qua thời gian làm việc, hội đồng đã có nhiều góp ý, bổ sung giúp cho học viên hoàn thiện đề cương của mình. Từ đó, học viên sẽ hoàn thiện đề cương và tiến tới bắt đầu viết luận văn của mình.

Được biết, từ năm 2015, Trường DLA được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Tài chính ngân hàng, đóng góp cho xã hội đội ngũ lao động chất lượng, đáp ứng yêu cầu nâng cao trình độ ngày càng cao của nền kinh tế, thị trường.

Ban truyền thông