Trong hai ngày 30-11 và 1-12-2019, Khoa Sau Đại học và Quan hệ quốc tế thuộc Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An đã tổ chức bảo vệ luận văn Thạc sỹ cho 27 học viên ngành Tài chính Ngân hàng các khóa 1,2,3,4.

Học viên bảo vệ trước hội đồng
Học viên bảo vệ trước hội đồng

Tham dự hội đồng bảo vệ có PGS.TS Nguyễn Thị Mỹ Linh, PGS.TS Lê Phan Thị Diệu Thảo, TS. Trần Thị Kỳ, TS. Đào Lê Kiều Oanh, TS. Dương Ngọc Duyên, TS. Võ Đăng Khoa, TS. Nguyễn Kim Chung, TS. Nguyễn Kim Phước, TS. Lê Đình Chánh, TS. Lê Hoàng Vũ.

Buổi bảo vệ luận văn thạc sỹ ngành Tài chính Ngân hàng diễn ra trong không khí nghiêm túc và trao đổi. Mỗi học viên có 5-10 phút để thuyết trình đề tài và trả lời các câu hỏi phản biện từ hội đồng. Đa phần các ý kiến phản biện của hội đồng giúp các tác giả nhận ra khuyết điểm và hạn chế của luận văn. Đánh giá về các đề tài tham gia bảo vệ đợt này, hội đồng chấm luận văn đều nhận định tất cả luận văn đều có hình thức phù hợp với chuyên ngành đào tạo, có tính sáng tạo, trình bày khoa học. Các học viên đã có nhiều cố gắng trong việc hoàn thành đề tài, vận dụng các kiến thức đã học vào việc phân tích và đề xuất các giải pháp cho các vấn đề mà đề tài đưa ra.

Trên tinh thần khoa học, khách quan và công tâm, luận văn tốt nghiệp của học viên đã được các Hội đồng chấm luận văn đánh giá đạt yêu cầu. Có thể tin tưởng những kiến thức và kỹ năng mà các học viên học được từ chương trình đào tạo sẽ giúp các học viên tự tin và nâng cao chất lượng xử lý công việc, nâng cao hiệu quả tổ chức tại nơi mình công tác.

Ban Thông tin