Tuy?n sinh �?i h?c Long An

Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An tập huấn nghiệp vụ Kiểm tra công tác coi thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

DLA

Thực hiện Công văn số 2768/BGDĐT-TTr ngày 10/6/2024 về việc lập danh sách và dự kiến phân công các đoàn kiểm tra công tác coi thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 và Hướng dẫn số 1932/BGDĐT-TTr ngày 26/4/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Ngày 18/6/2024, Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An tổ chức Tập huấn nghiệp vụ kiểm tra công tác coi thi cho cán bộ làm nhiệm vụ kiểm tra công tác coi thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024. PGS.TS Đặng Thị Phương Phi – Chủ tịch Hội đồng trường, Phó Hiệu trưởng nhà trường tham dự và chủ trì buổi tập huấn.

PGS.TS Đặng Thị Phương Phi – Chủ tịch Hội đồng trường, Phó Hiệu trưởng nhà trường tham dự và chủ trì buổi tập huấn.
PGS.TS Đặng Thị Phương Phi – Chủ tịch Hội đồng trường, Phó Hiệu trưởng nhà trường tham dự và chủ trì buổi tập huấn.

 

Tại Hội nghị, Phòng Thanh tra – Pháp chế trình bày, hướng dẫn Quy chế thi và nghiệp vụ kiểm tra; nhấn mạnh những điểm mới và cần chú ý trong quy chế và hướng dẫn kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Đại diện phòng Thanh tra- Pháp chế trình bày những điểm cần lưu ý trong quy chế và hướng dẫn kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024
Đại diện phòng Thanh tra- Pháp chế trình bày những điểm cần lưu ý trong quy chế và hướng dẫn kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Trong chương trình Hội nghị, các cán bộ tham gia kiểm tra công tác thi thảo luận và được giải đáp về quy chế, hướng dẫn Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024; nghiệp vụ kiểm tra thi tốt nghiệp THPT; được hướng dẫn kiểm tra, đánh giá kết quả tập huấn.

Sau buổi tập huấn, toàn thể cán bộ, giảng viên tham dự buổi tập huấn sẽ thực hiện nghiêm túc bài kiểm tra đánh giá. Kết quả chấm các bài kiểm tra cho thấy cán bộ, giảng viên đã nắm chắc Quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2024, các kiến thức và kỹ năng, nghiệp vụ trong việc kiểm tra công tác coi thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Ban truyền thông