Tuy?n sinh �?i h?c Long An

Đoàn Trường DLA: Tổ chức Chuyên đề “Trang bị kiến thức, hỗ trợ pháp lý, tập huấn phương pháp tư duy sáng tạo cho đoàn viên sinh viên” năm 2024

DLA

Sáng ngày 12/06/2024 tại phòng B103, BTV Đoàn Trường DLA Tổ chức Chuyên đề “Trang bị kiến thức, hỗ trợ pháp lý, tập huấn phương pháp tư duy sáng tạo cho đoàn viên sinh viên” năm 2024 cho hơn 100 Đoàn viên và sinh viên tham dự.Báo cáo viên Đ/c: Đào Cẩm Thạch – Đại diện phòng TT-PC nhà Trường, đã giới thiệu, tạo nền tảng tri thức pháp luật, từng bước mở rộng và làm sâu sắc tri thức hiểu biết pháp luật; am hiểu thấu đáo pháp luật và biết cách đánh giá một cách đúng đắn các hành vi pháp lý cho đoàn viên, sinh viên.

Giúp đoàn viên sinh viên trau dồi kỹ năng, học hỏi kinh nghiệm và cung cấp thêm về những kiến thức cần thiết về pháp luật

 

data

 

data

 

data