Tuy?n sinh �?i h?c Long An

Đoàn Trường DLA: Tổ chức tuyên truyền về chủ quyền biển đảo, biên giới cho đoàn viên, sinh viên Lần 2 năm 2024

DLA

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào TN năm 2024, ngày 12/06/2024, tại phòng B103 BTV Đoàn trường Tổ chức tuyên truyền về chủ quyền biển đảo, biên giới cho đoàn viên, sinh viên Lần 2 năm 2024 cho hơn 100 Đoàn viên và sinh viên tham dự.

Báo cáo viên Đ/c Hứa Khoa Nam – Phó Bí thư Đoàn Trường DLA đã tuyên truyền cho đoàn viên và sinh viên trường về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đường lối, chủ trương, quan điểm, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến biển, đảo. Trong đó tập trung:

 

(1) Tuyên truyên về các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Việt Nam trên biển theo luật pháp quốc tế;

(2) Quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về biển, đảo;

(3) Đảm bảo an ninh - quốc phòng, phát triển kinh tế biển;

 

(4) Vận động cán bộ, đoàn viên, sinh viên tích cực tham gia các phong trào, các hoạt động hướng về biển, đảo.

 

Được biết đây là hoạt động thường xuyên của Đoàn trường, qua đó góp phần nâng cao nhận thức của đoàn viên, sinh viên về tầm quan trọng của việc bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; xây dựng, củng cố, bảo vệ và phát triển mối quan hệ hòa bình, hữu nghị, hợp tác của nước ta với các quốc gia có liên quan trên Biển Đông.

 

data

 

 

data

 

data

 

data