Đoàn Trường DLA: Tuyên truyền kỷ niệm các ngày Lễ lớn Lần 3 năm 2024 “Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 -7/5/2024)”

DLA

Ngày 08/04/2024 Tại hội trường F101, Đoàn Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An tổ chức buổi Tuyên truyền kỷ niệm các ngày Lễ lớn Lần 3 năm 2024 “Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 -7/5/2024)” đến dự có các Đồng chí Ban Thường vụ, Ban chấp hành cùng gần 300 Cán bộ Đoàn, Đoàn viên, Sinh viên tham dự.

Tại buổi tuyển truyền Báo cáo viên Đồng chí: Nguyễn Phạm Thanh Phú – UV.BCH Đoàn Trường, Phó Chủ nhiệm CLB Xung kích – Tình nguyện đã tuyên truyền đến các bạn đoàn viên sinh viên về chiến thắng lịch sử Điện Biên phủ.Cách đây 70 năm, ngày 7/5/1954, Chiến thắng Điện Biên Phủ đã ghi vào lịch sử đấu tranh chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta, một trong những chiến công hiển hách, xứng đáng “được ghi vào lịch sử dân tộc như một Bạch Đằng, Chi Lăng hay Đống Đa trong thế kỷ 20".

Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” là kết quả của sự lãnh đạo đúng đắn, tài tình của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; là kết tinh của tinh thần quyết chiến, quyết thắng của toàn dân, toàn quân ta trên con đường đấu tranh, thực hiện khát vọng hòa bình, độc lập dân tộc, thống nhất đất nước. Đã 69 năm trôi qua nhưng âm hưởng, ý nghĩa và bài học lịch sử của Chiến thắng ấy vẫn còn vang vọng mãi, là động lực và tiếp thêm sức mạnh cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta trên con đường đổi mới, hội nhập và phát triển, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

  Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ đã kết thúc thắng lợi 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp và can thiệp của Mỹ, chấm dứt hoàn toàn ách xâm lược của thực dân Pháp trên đất nước ta và các nước trên bán đảo Đông Dương; bảo vệ và phát triển thành quả Cách mạng tháng Tám; tạo tiền đề vững chắc để đưa nhân dân ta tiến lên giành thắng lợi vĩ đại trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Đ/c Nguyễn Phạm Thanh Phú – Báo cáo viên: Tuyên truyền kỷ niệm các ngày Lễ lớn Lần 3 năm 2024 “Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 -7/5/2024)”
Đ/c Nguyễn Phạm Thanh Phú – Báo cáo viên: Tuyên truyền kỷ niệm các ngày Lễ lớn Lần 3 năm 2024 “Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 -7/5/2024)”

 

Đ/c Nguyễn Phạm Thanh Phú – Báo cáo viên: Tuyên truyền kỷ niệm các ngày Lễ lớn Lần 3 năm 2024 “Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 -7/5/2024)”
Đ/c Nguyễn Phạm Thanh Phú – Báo cáo viên: Tuyên truyền kỷ niệm các ngày Lễ lớn Lần 3 năm 2024 “Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 -7/5/2024)”

 

Đ/c Nguyễn Phạm Thanh Phú – Báo cáo viên: Tuyên truyền kỷ niệm các ngày Lễ lớn Lần 3 năm 2024 “Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 -7/5/2024)”
Đ/c Nguyễn Phạm Thanh Phú – Báo cáo viên: Tuyên truyền kỷ niệm các ngày Lễ lớn Lần 3 năm 2024 “Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 -7/5/2024)”

 

Gần 300 Cán bộ Đoàn, Đoàn viên, Sinh viên tham dự.
Gần 300 Cán bộ Đoàn, Đoàn viên, Sinh viên tham dự.