Tuy?n sinh �?i h?c Long An

Kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại Tướng Võ Chí Thanh

DLA

Đại tướng Nguyễn Chí Thanh (01/01/1914 - 01/01/2024), nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Bí thư Tổng Quân ủy (nay là Quân ủy Trung ương), nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, nguyên Bí thư Trung ương Cục, Bí thư Quân ủy Miền kiêm Chính ủy Quân Giải phóng miền Nam, Chủ tịch đầu tiên của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

 

data

 

data

 

data