Lễ khai mạc hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ V, năm 2023

DLA

Ngày 18/5/2023, hưởng ứng Lễ khai mạc Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ V, năm 2023 của Trung ương Đoàn diễn ra tại Thủ đô Hà Nội.

Tại trường Đại học Kinh tế - Công nghiệp Long An, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Long An đã tổ chức Lễ hưởng ứng Hội thi. Tham gia lễ hưởng ứng Hội thi có hơn 200 sinh viên đang theo học các ngành tại trường. Sau lễ khai mạc các bạn sinh viên đã tiến hành vào thi tại ứng dụng “Sinh viên Việt Nam” trong không phấn khởi và náo nức của tuổi trẻ.

Một số hình ảnh chương trình:

data

 

data

 

data

 

data

 

data

 

data

 

data

 

data

Đoàn trường