Chương trình Học bổng Chính phủ Australia

DLA

Học bổng Chính phủ Australia (AAS) là học bổng quốc tế uy tín được Chính phủ Australia trao cho thế hệ các nhà lãnh đạo toàn cầu tương lai. Thông qua học tập, nghiên cứu, người nhận học bổng sẽ phát triển kiến thức và kỹ năng, qua đó tạo ra sự thay đổi và thiết lập các mối quan hệ hữu nghị lâu dài với Australia.

Học bổng này dành cho các ứng viên Việt Nam xuất sắc theo học bậc thạc sĩ tại Australia bắt đầu năm 2025.

Các ứng viên được học bổng sẽ theo học chuyên ngành như Nông – Lâm-Ngư nghiệp, Chuyển đổi số, Công nghệ thông tin, Giáo dục, Môi trường, Biến đổi khí hậu, Năng lượng, Quản trị và phát triển kinh tế, Bình đẳng giới, Khuyết tật, Y tế, Ổn định khu vực và nhân quyền. Học bổng này dành cho chương trình học toàn thời gian.

Ứng viên là người khuyết tật và người ở địa phương khó khăng là đối tượng được ưu tiên của Học bổng Chính phủ Australia (AAS).

data

Thời gian nhận hồ sơ:

- Vòng tuyển chọn năm 2024/niên khóa 2025 bắt đầu nhận hồ sơ từ ngày 01/02/2024 đến 30/04/2024.- Nộp hồ sơ trực tuyến tại website: http://www.australiaawardsvietnam.org/.- Để biết thêm thông tin, xin vui lòng gửi câu hỏi qua thư điện tử tới hộp thư: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hoặc gọi số (024) 3939 3991

Ban truyền thông