Cảnh giác hoạt động của “Hội thánh đức chúa trời” xâm nhập vào trường

DLA

Trong thời gian qua, tại một số địa phương như Thái Nguyên, An Giang, Vĩnh Long,…xuất hiện tình trạng một nhóm người lạ mặt tự xưng là thành viên của “Hội thánh đức chúa trời” để tuyên truyền, lôi kéo mọi người, đặc biệt là học sinh, sinh viên tham gia “Hội”.

Theo nguồn tin từ các phương tiện truyền thông, đây là “Hội” tà đạo, có nguồn gốc từ nước ngoài du nhập vào Việt Nam, hoạt động phi pháp, sử dụng các chiêu trò nhằm lôi kéo, dụ dỗ người khác gia nhập “Hội” và gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho những người tiếp xúc, tham gia và ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự-an toàn của xã hội.

Để đảm bảo an toàn cho CB-GV-NV và SV-HV của trường, Hiệu trưởng thông báo đến toàn thể CB-GV-NV và SV-HV như sau:

1/CB-GV-NV và SV-HV hãy luôn tỉnh táo, sáng suốt, kiên định mục tiêu nghề nghiệp đã lựa chọn, kiên quyết không để bị lôi kéo, dụ dỗ tham gia vào hoạt động của tổ chức trái phép “Hội thánh đức chúa trời”, đặc biệt là phải chấp hành nghiêm Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BCA-BGDĐT ngày 28/8/2015 của Bộ Công an và Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự ATXH, đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật;

2/Tránh tiếp xúc với người lạ, đặc biệt là nhóm người tự xưng là thành viên “Hội thánh đức chúa trời”. Khi có tình huống xảy ra, phải kịp thời báo ngay cho Hiệu trưởng và cơ quan công an gần nhất để phối hợp xử lý theo quy định của pháp luật;

3/Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, giáo viên chủ nhiệm các lớp, thư ký các khoa, trung tâm và Ban quản lý KTX cần thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình diễn biến trong SV-HV để có biện pháp can thiệp kịp thời, xử lý các tình huống xấu phát sinh gây ảnh hưởng đến ANTT tại trường;

4/BCĐ PCTP, TNXH và xây dựng phong trào TDBVANTQ trường hướng dẫn, theo dõi, nắm tình hình việc thực các nội dung thông báo này; kịp thời phát hiện, tham mưu Hiệu trưởng xử lý khi có tình huống xảy ra, không để lan rộng trong SV-HV của trường.

Đề nghị Ban Thông tin và Bộ phận quản lý Intranet khẩn trương đăng tải nội dung thông báo này lên Website và hệ thống Intranet trường để lãnh đạo các đơn vị, CB-GV-NV và SV-HV biết thực hiện./.