Thông báo tổ chức hoạt động ngoại khoá năm học 2023-2024: “Khám phá núi rừng Madagui”

DLA

Với mong muốn tạo sự gắn kết giao lưu cho sinh viên các ngành, các khoá của trường, Phòng QHQT-QHDN-CTSV sẽ tổ chức chương trình tham quan ngoại khoá năm học 2023-2024 “Khám phá núi rừng Madagui”:

Thời gian: ngày 21/01/2024 (Chủ nhật) và ngày 22/01/2024 (thứ hai)

Giá tour: 1.070.000 đồng/sinh viên

Thời gian đóng tiền tham gia hoạt động: đến ngày 15/01/2024 tại Phòng Kế toán – Tài chính

Sinh viên được cộng 10 điểm hoạt động phong trào khi tham gia ngoại khoá.

Rất mong sẽ được chào đón các bạn DLAer tại núi rừng Madagui nhé!

Liên hệ GVCN/Thư ký khoa để biết thêm thông tin.

data