Thông báo Cuộc thi LAU English Club’s Got Talent 2022

DLA

Nhằm tạo cơ hội sinh viên chuyên và không chuyên ngoại ngữ Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An (DLA) được gặp gỡ giao lưu với nhau, chia sẻ kinh nghiệm học tập và nâng cao năng lực ngoại ngữ, Trường DLA tổ chức Cuộc thi “LAU English Club’s Got Talent 2022.

data

Đối tượng tham gia: Tất cả đoàn viên, sinh viên các khóa (bao gồm hệ chuyên và không chuyên tiếng Anh).

Thời gian thi: 13h00 ngày 22/12/2022 (Thứ 5) tại Hội trường Lầu 1 – Nhà hàng sinh viên

(Thời gian đăng ký tiết mục dự thi: trước 01/12/2022)

Thể loại tiết mục dự thi: Tự do (hát, múa, đóng kịch, kể chuyện, DJ, hùng biện, thuyết trình…. ) bằng Tiếng Anh.

Đoàn viên, sinh viên tham gia dự thi được cộng 5 điểm rèn luyện; cộng 3 điểm tham gia cổ vũ hoạt động.

Với niềm đam mê tiếng Anh, tinh thần giao lưu học hỏi đoàn viên, sinh viên liên hệ thư ký Khoa hoặc GVCN để đăng ký tham gia ngay từ hôm nay nhé!!!

Ban Truyền thông