Thông báo đăng ký xét học bổng năm học 2022-2023

DLA

Hằng năm, trường và hội Khuyến học trường đã nhận được sự hỗ trợ nhiều mặt của các ban ngành, đoàn thể, tổ chức, doanh nghiệp và các cá nhân trong việc hỗ trợ các sinh viên trường có hoàn cnahr khó khăn, cũng như động viên các em sinh viên có thành tích tốt, vượt khó trong học tập

Xem thông tin: tại đây