Tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19

DLA

Căn cứ Công văn số 5538/UBND-VHXH ngày 22/6/2022 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 và côn văn số 1957/SGDĐT-GDTrH ngày 28/6/2022 của Sở GD&ĐT về việc tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19.

Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An thông báo đến các CB-GV-NV và học viên, sinh viên về việc tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp khẩu trang, sát khuẩn,… tại nơi công cộng; đồng thời các CB-GV-NV và sinh viên, học viên phối hợp với y tế địa phương thực hiện nghiêm việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên; hoàn thành tiêm đủ 2 mũi cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi trong tháng 8 năm 2022 và tiêm mũi 4 cho các đối tượng theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

data

Ban Truyền thông