Tạo sân chơi bổ ích cho sinh viên DLA trong dịp Tết cổ truyền -Xuân Kỷ Hợi

Quảng bá nét đẹp và hình ảnh sinh viên DLA đến đại đa số những người quan tâm và yêu mến

Nội dung kế hoạch: xem tại đây