Công tác chuẩn bị cho Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An lần thứ IV nhiệm kỳ 2017-2019

DLA

Chuẩn bị cho đại hội Đoàn Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An (DLA), Ban Chấp hành Đoàn trường luôn bám sát chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, kế hoạch và các hướng dẫn trong việc chuẩn bị cho đại hội, bảo đảm diễn ra theo đúng tiến độ và thành công tốt đẹp.

Đại hội đoàn các cập là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các cấp bộ đoàn nhằm tổng kết, đánh giá công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong nhiệm kỳ qua, đồng thời xây dựng mục tiêu, phương hướng và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả của các hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong nhiệm kỳ mới. Đại hội Đoàn Trường DLA lần thứ IV nhiệm kỳ 2017-2019 càng phải được chuẩn bị chu đáo, công tác tổ chức theo đảm bảo đúng Điều lệ Đoàn và hướng dẫn, kế hoạch của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn; đảm bảo sự lãnh đạo của cấp ủy và đoàn ấp trên, phát huy dân chủ, thể hiện sức sáng tạo và nhiệt huyết của tuổi trẻ.

Chuẩn bị cho đại hội, Đoàn Trường đã sớm triển khai xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện trên cơ sở hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, chọn lựa thời gian, địa điểm, các nội dung chính của Đại hội. Ban Chấp hành Đoàn Trường DLA đã thành lập các tiểu ban đảm nhiệm các công tác tổ chức đại hội. Công tác nhân sự khóa mới cũng được quan tâm, chỉ đạo và thực hiện theo đúng quy trình dân chủ, công khai, chặt chẽ. Cùng với kiện toàn nhân sự, dự thảo văn kiện đại hội cũng bám sát theo định hướng chung của Tỉnh đoàn với các nội dung báo cáo kết quả công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi đoàn trường DLA nhiệm kỳ 2014 -2017; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2017-2019; nghị quyết đại hội…

Bên cạnh việc chuẩn bị xây dựng các văn kiện của Đại hội, Ban Chấp hành Đoàn trường còn tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về đại hội Đoàn các cấp gắn với những hình thức phong phú, như: Tuyên truyền thông qua sinh hoạt chi đoàn; tuyên truyền qua các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao... tạo phong trào thi đua sôi nổi trong tuổi trẻ thiết thực lập thành tích chào mừng đại hội Đoàn các cấp.

Ban Chấp hành Đoàn Trường DLA nhiệm kỳ 2014-2017
Ban Chấp hành Đoàn Trường DLA nhiệm kỳ 2014-2017

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo cùng sự quan tâm chỉ đạo sát sao, tin tưởng Đại hội Đoàn Trường DLA được diễn ra thành công tốt đẹp.

Đoàn Trường

Thông báo triệu tập Đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An, lần IV, nhiệm kỳ 2017-2019:

1. Thành phần: Ban chấp hành Đoàn trường, đại biểu thuộc chi đoàn CB-GV-NV, chi đoàn các khoa trực thuộc gồm 120 đại biểu (có danh sách chi tiết gửi đến các chi đoàn)

2. Trang phục: Đại biểu mặc áo Thanh niên Việt Nam (bao gồm thẻ Đoàn viên và huy hiệu Đoàn)

3. Thời gian: 7h00, ngày 09 tháng 8 năm 2017

4. Địa điểm: Lầu 1, Nhà hàng Sinh viên