Trường DLA tham dự Hội nghị trực tuyến "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về sửa đổi lối làm việc với tinh thần nghĩ thật, nói thật, làm thật, có kết quả thật"

DLA

Sáng ngày 04-5-2024, Đảng ủy trường DLA cùng CB-GV-NV đã tham dự Hội nghị trực tuyến "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về sửa đổi lối làm việc với tinh thần nghĩ thật, nói thật, làm thật, có kết quả thật" do Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức.

Đảng ủy viên, Cb-GV-NV trường DLA tham dự Hội nghị trực tuyến
Đảng ủy viên, Cb-GV-NV trường DLA tham dự Hội nghị trực tuyến

Hội nghị có sự tham gia của 72 điểm cầu trực tuyến của các cơ quan, đơn vị trong tỉnh Long An.

Hội nghị quán triệt các nội dung chính gồm:

Triển khai nội dung học tập, quán triệt chuyên đề năm 2024 của Đảng ủy Khối “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về sửa đổi lối làm việc với tinh thần nghĩ thật, nói thật, làm thật, có kết quả thật” do đồng chí Võ Văn Ân – Phó Bí thư Đảng ủy khối trình bày.

Kế hoạch số 119-KH-ĐUK ngày 12/4/2024 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối tổ chức học tập, quán triệt Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 về “Sửa đổi lối làm việc với tinh thần nghĩ thật, nói thật, làm thật, có kết quả thật” do đồng chí Hồ Thị Ngọc Dung – UVBTV, Trưởng Ban tuyên giáo Đảng ủy khối trình bày.