Chi bộ 4 kết nạp Đảng viên mới

DLA

Sáng ngày 21-7-2023 tại Phòng Đảng – Đoàn thể Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An (DLA) đã diễn ra lễ kết nạp đảng viên mới cho quần chúng ưu tú là đồng chí Nguyễn Cao Thị Kim Vàng (lớp 20TC, ngành Tài chính Ngân hàng).

Đồng chí Nguyễn Thị Bảo Châu - Bí thư Chi bộ 4 trao quyết định kết nạp cho quần chúng ưu tú Nguyễn Cao Thị Kim Vàng
Đồng chí Nguyễn Thị Bảo Châu - Bí thư Chi bộ 4 trao quyết định kết nạp cho quần chúng ưu tú Nguyễn Cao Thị Kim Vàng

Lễ kết nạp được diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng trình tự, thủ tục kết nạp đảng viên mới với sự tham gia của các đồng chí Huỳnh Thị Bích Liễu - Đảng ủy viên Đảng bộ Trường, đồng chí Nguyễn Thị Bảo Châu - Bí thư Chi bộ 4, đồng chí Nguyễn Thị Như Ý – Phó Bí thư Chi bộ 4 cùng các đảng viên trong Chi bộ 4. Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thị Bảo Châu - Bí thư Chi bộ 4 đã trao Quyết định kết nạp và phân công nhiệm vụ cho đảng viên mới Nguyễn Cao Thị Kim Vàng, đồng thời phân công các đồng chí đảng viên chính thức trong chi bộ tiếp tục giúp đỡ, dìu dắt đồng chí Nguyễn Cao Thị Kim Vàng trong thời gian thử thách 12 tháng.

Bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới đặc biệt phát triển đảng viên mới trong sinh viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng được Nhà trường quan tâm.Việc bồi dưỡng sinh viên ưu tú, kết nạp vào Đảng không chỉ góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên mà còn tạo nguồn nhân lực có trình độ cao, phẩm chất chính trị vững vàng, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong thời kỳ mới.

Chi bộ chụp ảnh lưu niệm cùng đảng viên mới và khách mời
Chi bộ chụp ảnh lưu niệm cùng đảng viên mới và khách mời

Ban Truyền thông