Đảng bộ DLA: Lễ trao quyết định công nhận đảng viên chính thức cho đảng viên chi bộ 3

DLA

Ngày 24-11-2022, Chi bộ 3 Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An (DLA) đã tổ chức lễ trao Quyết định công nhận đảng viên chính thức cho đồng chí đảng viên dự bị - Nguyễn Thị Tròn.

Đồng chí Lâm Thị Hồng - Bí thư chi bộ 3 trao quyết định cho đồng chí đảng viên
Đồng chí Lâm Thị Hồng - Bí thư chi bộ 3 trao quyết định cho đồng chí đảng viên

 

Tại buổi lễ, Bí thư chi bộ 3 công bố quyết định công nhận đảng viên chính thức cho đồng chí đảng viên Nguyễn Thị Tròn. Chúc mừng đảng viên mới đã chính thức đứng trong hàng ngũ của Đảng sau thời hạn một năm dự bị, phấn đấu, rèn luyện với sự giúp đỡ của chi bộ. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong xây dựng và phát triển Đảng của Chi bộ Trường DLA ngày càng vững mạnh.

data

Ban Truyền thông