Đảng bộ DLA: Lễ trao Quyết định công nhận đảng viên chính thức cho các đảng viên thuộc Chi bộ 3 và 4

DLA

Lễ trao Quyết định công nhận đảng viên chính thức cho các đảng viên thuộc Chi bộ 3 và 4

Ngày 25-26/8/2022, Chi bộ 3 và 4 Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An đã tổ chức lễ trao Quyết định công nhận đảng viên chính thức cho đồng chí đảng viên dự bị - Lê Thị Mỹ Thuận (chi bộ 3); và các đồng chí Lê Phi Phố; Mai Mỹ An; Nguyễn Thị Kim Ngân; Nguyễn Thị Như Kha (Chi bộ 4).

Đồng chí Lâm Thị Hồng - Bí thư chi bộ 3 trao quyết định cho đồng chí đảng viên Lê Thị Mỹ Thuận
Đồng chí Lâm Thị Hồng - Bí thư chi bộ 3 trao quyết định cho đồng chí đảng viên Lê Thị Mỹ Thuận

 

Đồng chí Nguyễn Thị Bảo Châu - Bí thư Chi bộ 4 trao quyết định cho đồng chí đảng viên Lê Phi Phố
Đồng chí Nguyễn Thị Bảo Châu - Bí thư Chi bộ 4 trao quyết định cho đồng chí đảng viên Lê Phi Phố

 

Đồng chí Nguyễn Thị Bảo Châu - Bí thư Chi bộ 4 trao quyết định cho đồng chí đảng viên Nguyễn Thị Kim Ngân
Đồng chí Nguyễn Thị Bảo Châu - Bí thư Chi bộ 4 trao quyết định cho đồng chí đảng viên Nguyễn Thị Kim Ngân

 

Đồng chí Nguyễn Thị Bảo Châu - Bí thư Chi bộ 4 trao quyết định cho đồng chí đảng viên Mai Mỹ An
Đồng chí Nguyễn Thị Bảo Châu - Bí thư Chi bộ 4 trao quyết định cho đồng chí đảng viên Mai Mỹ An

 

Đồng chí Nguyễn Thị Bảo Châu - Bí thư Chi bộ 4 trao quyết định cho đồng chí đảng viên Nguyễn Thị Như Kha
Đồng chí Nguyễn Thị Bảo Châu - Bí thư Chi bộ 4 trao quyết định cho đồng chí đảng viên Nguyễn Thị Như Kha

 

Đồng chí Nguyễn Thị Bảo Châu - Bí thư Chi bộ 4 cùng toàn thể Đảng viên đang sinh hoạt tại Chi bộ 4
Đồng chí Nguyễn Thị Bảo Châu - Bí thư Chi bộ 4 cùng toàn thể Đảng viên đang sinh hoạt tại Chi bộ 4

Trải qua thời hạn một năm dự bị, phấn đấu, rèn luyện với sự giúp đỡ của Chi bộ, các đồng chí đảng viên mới đã khẳng định sự trưởng thành về trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tư tưởng lập trường vững vàng, xứng đáng được chính thức đứng vào hàng ngũ của Đảng cộng sản Việt Nam.

Tại buổi lễ, Bí thư chi bộ 3 và 4 lần lượt công bố quyết định công nhận đảng viên chính thức cho 01 đồng chí đảng viên (Chi bộ 3) và 04 đồng chí đảng viên (Chi bộ 4). Chúc mừng các đảng viên mới đã chính thức đứng trong hàng ngũ của Đảng, các đồng chí đảng viên tiếp tục rèn luyện đạo đức Cách mạng, nâng cao năng lực chuyên môn, phẩm chất chính trị để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, phát huy tốt vai trò của một đảng viên trong tổ chức.

Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong xây dựng và phát triển Đảng của Chi bộ, nhằm bổ sung cho Chi bộ đội ngũ đảng viên trẻ, năng động, góp phần xây dựng Chi bộ ngày càng vững mạnh.

Ban Truyền thông