Chi bộ 3: kết nạp đảng viên mới

DLA

Hòa chung không khí cả nước chào đón mùa xuân Nhâm Dần 2022, ngày 25-01-2022, Chi bộ 3 trực thuộc Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An tổ chức kết nạp Đảng cho 2 quần chúng ưu tú Lê Thùy Duyên và Nguyễn Thị Phương Tứ.

Bí thư chi bộ 3 – Đ/c Lâm Thị Hồng trao quyết định kết nạp cho 2 quần chúng ưu tú Nguyễn Thị Phương Tứ (ngoài cùng, bên trái) và Lê Thùy Duyên (ở giữa)
Bí thư chi bộ 3 – Đ/c Lâm Thị Hồng trao quyết định kết nạp cho 2 quần chúng ưu tú Nguyễn Thị Phương Tứ (ngoài cùng, bên trái) và Lê Thùy Duyên (ở giữa)

 

Sau thời gian phấn đấu, rèn luyện, quần chúng ưu tú Lê Thùy Duyên và Nguyễn Thị Phương Tứ đã được chính thức kết nạp Đảng. Từ đây, các đảng viên mới sẽ tiếp tục phấn đấu trở thành đảng viên chính thức sau thời gian dự bị 12 tháng.

Đảng viên mới tuyên thệ
Đảng viên mới tuyên thệ

 

Bí thư chi Bộ 3 – Đồng chí Lâm Thị Hồng dặn dò các đảng viên mới cần quán triệt tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những điều người đảng viên được phép và không được phép làm.

Chi bộ chụp ảnh lưu niệm cùng đảng viên mới
Chi bộ chụp ảnh lưu niệm cùng đảng viên mới

 

Được trở thành đảng viên và tuyên thệ trước cờ Đảng, chân dung của Chủ tịch Hồ Chí Minh là niềm tự hào của mỗi quần chúng ưu tú. Từ đây, các đảng viên mới còn rất nhiều điều cần học hỏi rèn luyện, chúc các đảng viên mới sẽ hoàn thành tốt công tác tại đơn vị, là hạt nhân nòng cốt cho các chương trình, hoạt động tại cơ quan và địa phương.

Ban Truyền thông