Bảng vàng vinh danh học viên, sinh viên

DLA

Họ và tên: VÕ THỊ MỸ TRINH

Ngành: Tài chính - Ngân hàng

Thành tích: Tốt nghiệp xuất sắc nhất Trường năm 2023

Họ và tên: NGUYỄN QUANG VINH

Ngành: Tài chính - Ngân hàng

Thành tích: Tốt nghiệp xuất sắc nhất Trường năm 2023

Họ và tên: NGUYỄN TUẤN THANH

Ngành: Tài chính - Ngân hàng

Thành tích: Tốt nghiệp xuất sắc nhất Trường năm 2023

Họ và tên: VÕ THỊ QUỲNH NHƯ

Ngành: Quản trị kinh doanh

Thành tích: Tốt nghiệp xuất sắc nhất Trường năm 2023

Họ và tên: LÝ THỊ CẨM LY

Ngành: Quản trị kinh doanh

Thành tích: Tốt nghiệp xuất sắc nhất Trường năm 2023

Họ và tên: TRẦN THỊ MỸ KIM

Ngành: Kế toán

Thành tích: Tốt nghiệp xuất sắc nhất Trường năm 2023

Họ và tên: TRẦN ANH THƯ

Ngành: Kế toán

Thành tích: Tốt nghiệp xuất sắc nhất Trường năm 2023

Họ và tên: LÊ TRÚC LY

Ngành: Ngôn ngữ Anh

Thành tích: Tốt nghiệp xuất sắc nhất Trường năm 2023

Họ và tên: NGUYỄN NHỰT ÁNH

Ngành: Ngôn ngữ Anh

Thành tích: Tốt nghiệp xuất sắc nhất Trường năm 2023

Họ và tên: TRẦN ĐỨC HUY

Ngành: Ngôn ngữ Anh

Thành tích: Tốt nghiệp xuất sắc nhất Trường năm 2023

Họ và tên: DƯƠNG TẤN PHÁT

Ngành: Ngôn ngữ Anh

Thành tích: Tốt nghiệp xuất sắc nhất Trường năm 2023

Họ và tên: VÕ THỊ MAI HƯƠNG

Ngành: Luật kinh tế

Thành tích: Tốt nghiệp xuất sắc nhất Trường năm 2023

Họ và tên: NGUYỄN THỊ HOÀNG NHI

Ngành: Luật kinh tế

Thành tích: Tốt nghiệp xuất sắc nhất Trường năm 2023

Họ và tên: PHẠM HUỲNH HỮU TIẾN

Ngành: Khoa học máy tính

Thành tích: Tốt nghiệp xuất sắc nhất Trường năm 2023

Họ và tên: CAO PHONG LAN

Ngành: Ngôn ngữ Anh

Thành tích: Tốt nghiệp xuất sắc nhất Trường năm 2023

Họ và tên: NGUYỄN VIẾT VŨ

Ngành: Ngôn ngữ Anh

Thành tích: Tốt nghiệp xuất sắc nhất Trường năm 2023

Họ và tên: ĐỖ MAI NGUYÊN PHƯƠNG

Ngành: Ngôn ngữ Anh

Thành tích: Tốt nghiệp xuất sắc nhất Trường năm 2023

Họ và tên: CAO PHẠM QUỐC TRI

Ngành: Ngôn ngữ Anh

Thành tích: Tốt nghiệp xuất sắc nhất Trường năm 2023

Họ và tên: NGUYỄN THỦY QUYÊN

Ngành: Ngôn ngữ Anh

Thành tích: Tốt nghiệp xuất sắc nhất Trường năm 2023

Họ và tên: HÀ MINH ĐỨC

Ngành: Ngôn ngữ Anh

Thành tích: Tốt nghiệp xuất sắc nhất Trường năm 2023

Họ và tên: VÕ MINH LONG

Ngành: Ngôn ngữ Anh

Thành tích: Tốt nghiệp xuất sắc nhất Trường năm 2023

Họ và tên: NGUYỄN TÚ VĂN

Ngành: Ngôn ngữ Anh

Thành tích: Tốt nghiệp xuất sắc nhất Trường năm 2023

Họ và tên: NGUYỄN TIẾN HÙNG

Ngành: Ngôn ngữ Anh

Thành tích: Tốt nghiệp xuất sắc nhất Trường năm 2023

Họ và tên: VŨ TRƯỜNG HẢI

Ngành: Ngôn ngữ Anh

Thành tích: Tốt nghiệp xuất sắc nhất Trường năm 2023

Họ và tên: NGUYỄN TRẦN MỸ TÂN

Ngành: Ngôn ngữ Anh

Thành tích: Tốt nghiệp xuất sắc nhất Trường năm 2023

Họ và tên: VÕ KHÁNH HÀ

Ngành: Ngôn ngữ Anh

Thành tích: Tốt nghiệp xuất sắc nhất Trường năm 2023

Họ và tên: NGUYỄN ĐỨC LINH

Ngành: Ngôn ngữ Anh

Thành tích: Tốt nghiệp xuất sắc nhất Trường năm 2023

Họ và tên: SỬ NHẬT HẠ

Ngành: Ngôn ngữ Anh

Thành tích: Tốt nghiệp xuất sắc nhất Trường năm 2023

Họ và tên: CÙ MỸ THẢO

Ngành: Tài chính - Ngân hàng

Thành tích: Tốt nghiệp xuất sắc nhất Trường năm 2023

Họ và tên: NGUYỄN THỊ THÙY LINH

Ngành: Tài chính - Ngân hàng

Thành tích: Tốt nghiệp xuất sắc nhất Trường năm 2023

Họ và tên: NGÔ CÔNG ĐƯỢC

Ngành: Tài chính - Ngân hàng

Thành tích: Tốt nghiệp xuất sắc nhất Trường năm 2023

Họ và tên: LÊ MINH KHOA

Ngành: Tài chính - Ngân hàng

Thành tích: Tốt nghiệp xuất sắc nhất Trường năm 2023