1. Đăng ký tài khoản

Truy cập vào website: https://elearning.dla.edu.vn

Người học chỉ thực hiện trong lần đầu tiên tham gia hệ thống Elearning

data

Bước 1: Nhấn Register, hệ thống điều hướng đến trang đăng ký

data

Bước 2: Nhấn vào biểu tượng “Google”, hệ thống điều hướng đến Google để xác thực tài khoản.

data

Người học nhập địa chỉ Email và mật khẩu đã được Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An cấp.

Bước 3: Chọn vùng lãnh thổ “Vietnam” ở mục Country or Region of Residence. Nhấn Create Account để tạo tài khoản

data
data

2. Đăng nhập hệ thống Elearning

Truy cập vào website: https://elearning.dla.edu.vn

data

Bước 1: Nhấn vào “Sign In

data

Bước 2: Nhấn vào biểu tượng “Google”, nhập tài khoản email và mật khẩu do Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An cấp.

 

3. Đăng xuất hệ thống

Trong giao diện trang chủ hệ thống elearning

data

Bước 1: Nhấn vào tên người dùng (góc trên, bên phải)

Bước 2: Chọn “Sign out

 

4. Ghi danh vào học phần

Việc ghi danh vào học phần do Giảng viên thực hiện, người học không thể tự động ghi danh, ở trang chủ elearning liệt kê các học phần người học được ghi danh bởi giảng viên.

data

Bước 1: Nhấn vào “View course” để vào học

data

+ Thẻ Course: Điều hướng tới các nội dung học phần

+ Thẻ Discussion: Cho phép người học đặt câu hỏi thảo luận

data

+ Thẻ Progress: Người học tự theo dõi tiến trình học cũng như điểm số đạt được qua các bài kiểm tra trên hệ thống.

 

data