Với mong muốn giúp các sinh viên nắm được những thông tin và kiến thức cần thiết cho kỳ thực tập tốt nghiệp, sáng ngày 3-3-2018, Trung tâm Đào tạo thường xuyên (TTĐTX) thuộc trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An đã tổ chức buổi sinh hoạt thực tập cho 22 sinh viên các lớp 16BXD1 và 17BXD2 hệ Đại học Văn bằng 2 (chính quy) ngành Công nghệ Kỹ thuật xây dựng.

ThS. Nguyễn Thanh Bình lưu ý sinh viên những thông tin cần thiết trước kỳ thực tập
ThS. Nguyễn Thanh Bình lưu ý sinh viên những thông tin cần thiết trước kỳ thực tập
Sinh viên 2 lớp 16BXD1 và 17BXD1 lắng nghe những hướng dẫn cần thiết từ phía TTĐTTX
Sinh viên 2 lớp 16BXD1 và 17BXD1 lắng nghe những hướng dẫn cần thiết từ phía TTĐTTX

Buổi sinh hoạt thực tập chủ yếu tập trung vào các mốc thời gian mà sinh viên cần ghi nhớ khi tham gia thực tập tại các doanh nghiệp, cơ sở lao động. Theo đó thời gian thực tập sẽ bắt đầu từ ngày 3-3-2018 đến ngày 20-4-2018, thời gian nộp báo cáo từ ngày 23-4-2018 đến ngày 29-4-2018. Ngoài ra, đại diện TTĐTX cũng có những hướng dẫn cụ thể về đề cương thực tập, đăng ký đề tài báo cáo thực tập; hướng dẫn trình bày báo cáo tốt nghiệp; những quy định về thực hiện báo cáo;… TTĐTX cũng không quên nhắc nhở sinh viên về việc sắp xếp thời gian và công việc hợp lý để đảm bảo thời gian thực tập và hoàn thành báo cáo đúng tiến độ.

Ban Thông tin