Đoàn Trường DLA kiểm tra chuyên đề Đoàn năm 2022

DLA

Thực hiện kế hoạch của UBKT Tỉnh đoàn Long An và kế hoạch của UBKT Đoàn trường về việc kiểm tra, giám sát năm 2022. Ngày 27-10-2022, Ủy ban Đoàn Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An (DLA) tiến hành buổi kiểm tra chuyên đề Đoàn cơ sở trường năm 2022 với các nội dung: kiểm tra tiến độ thực hiện giao ước thi đua công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Đoàn trường năm 2022; việc xét đủ điều kiện chuẩn tham gia hoạt động phong trào cho đoàn viên sinh viên khóa 2019; Kết quả kiểm tra, quán triệt Chương trình hành động của Đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Thông qua hoạt động kiểm tra chuyên đề nhằm kịp thời đề xuất các giải pháp góp phần tháo gỡ những khó khăn, hạn chế trong tổ chức triển khai thực hiện, từ đó có biện pháp chỉ đạo phù hợp nhằm thực hiện tốt kế hoạch trong năm tiếp theo.
Thông qua hoạt động kiểm tra chuyên đề nhằm kịp thời đề xuất các giải pháp góp phần tháo gỡ những khó khăn, hạn chế trong tổ chức triển khai thực hiện, từ đó có biện pháp chỉ đạo phù hợp nhằm thực hiện tốt kế hoạch trong năm tiếp theo.
data

 

Kết thúc buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Như Ý – Bí thư Đoàn trường đã ghi nhận, đánh giá những nỗ lực của cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên Trường ĐH KTCN Long An trong thời gian qua và mong muốn các cán bộ, đoàn viên cơ sở trường hoàn thành tốt công tác của mình góp phần xây dựng Đoàn trường nói riêng và Trường DLA nói chung ngày càng vững mạnh.

Đoàn trường