Đoàn trường DLA: Tuyên truyền về chủ quyền biển đảo, biên giới cho đoàn viên, sinh viên

DLA

Thực hiện chương trình công tác đoàn và Phong trào TTN năm 2022, ngày 26-9-2022 Đoàn trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An (DLA) tổ chức chuyên đề “Tuyên truyền chủ quyền biển đảo Việt Nam” cho gần 500 cán bộ đoàn, đoàn viên Nhà trường.

data

Tham dự chương trình có đồng chí Trương Phú Quí – Phó Bí thư đoàn trường – báo cáo viên, cùng các đồng chí BCH đoàn trường, quý thầy/cô thư ký khoa và các cán bộ đoàn, đoàn viên DLA.

Đồng chí Trương Phú Quí – báo cáo viên chuyên đề “Tuyên truyền chủ quyền biển đảo Việt Nam”
Đồng chí Trương Phú Quí – báo cáo viên chuyên đề “Tuyên truyền chủ quyền biển đảo Việt Nam”

Tại buổi sinh hoạt, cán bộ đoàn, đoàn viên Nhà trường được báo cáo viên tuyên truyền về tầm quan trọng của biển đảo đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa; Tuyên truyền những cơ sở, chứng cứ lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; chủ quyền trên các vùng biển, đảo của Việt Nam; bên cạnh đó vận động cán bộ, đoàn viên, sinh viên Nhà trường tích cực tham gia các phong trào, các hoạt động hướng vể biển, đảo trong thời gian tới.

Thông qua buổi sinh hoạt chuyên đề góp phần khẳng định vai trò, vị trí chiến lược của biển, đảo Việt Nam, đồng thời phát huy truyền thống đoàn kết dân tộc, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần thi đua yêu nước của thế hệ trẻ trong bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng.

Đoàn trường