Đoàn trường DLA với hội nghị “Góp ý dự thảo văn kiện đại hội đoàn trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An, Văn kiện đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Long An và Văn kiện đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII

DLA

Ngày 05-7-2022, Đoàn trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An tổ chức Hội nghị “Góp ý dự thảo văn kiện đại hội đoàn trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An, Văn kiện đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Long An và Văn kiện đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII” cho 50 cán bộ đòn chủ chốt nhằm phát huy dân chủ, trí tuệ và sáng tạo của các cán bộ đoàn và đoàn viên thanh niên Nhà trường.

data

Tại hội nghị thực hiện góp ý các nội dung về: Đánh giá các điểm mạnh, hạn chế và nguyên nhân trong nhiệm kỳ cũ 2020-2022; Phương hướng công tác Đoàn nhiệm kỳ 2022– 2024 (Khẩu hiệu nhiệm kỳ; Các giải pháp sáng tạo, đổi mới phương hướng tổ chức các phong trào và công tác xây dựng Đoàn…).

data

Bên cạnh đó, thông qua hội nghị còn giúp Đoàn trường nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của các cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên trong việc phát triển các chủ trương, nhiệm vụ của Đoàn trong nhiệm kỳ mới và kịp thời kiến nghị bổ sung phát triển đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước hướng đến chào mừng Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Long An và Văn kiện đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

Được biết đại hội đại biểu Đoàn trường ĐH KTCN Long An lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022-2024 sẽ diễn ra vào ngày 11-12/7/2022.

Đoàn trường