Đoàn trường DLA – Đơn vị xuất sắc "Công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi" năm 2021

DLA

Qua đánh giá và tổng kết “Công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi” năm 2021, Đoàn trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An (DLA) được công nhận danh hiệu là đơn vị xuất sắc “Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi” năm 2021 theo Quyết định số 393-QĐ/TĐTN-TCTH ngày 29/11/2021 của BTV Tỉnh đoàn Long An.

data

 

Có thể nói, năm 2021 với nhiều thay đổi, đặc biệt Covid -19 diễn ra làm mọi thứ ngưng trệ nhưng Đoàn trường đã kịp thời thích ứng, cố gắng khắc phục những khó khăn và triển khai đồng bộ có hiệu quả các công trình, phần việc do Tỉnh Đoàn phát động nhất là các nội dung của giao ước thi đua năm 2021. Ngoài ra, trong thời gian vừa qua Đoàn trường đã nỗ lực, tổ chức nhiều chương trình, hoạt động thiết thực bằng nhiều hình thức từ trực tiếp kết hợp với trực tuyến đến tất cả các cán bộ đoàn, đoàn viên, sinh viên Nhà trường và đạt hiệu quả, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong đoàn viên thanh niên…

Với những cố gắng không ngừng đổi mới, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ Đoàn trường ĐH KTCN Long An, sự tích cực và nhiệt huyết của đoàn viên, sinh viên toàn trường, Ban Thường vụ Đoàn trường tin tưởng sẽ tiếp tục hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm trong giao ước thi đua năm 2022 và xây dựng đoàn trường ĐH KTCN Long An ngày càng vững mạnh, tiếp tục thu được nhiều thành tích cho công tác Đoàn và phong trào Thanh niên của Nhà trường.

Ban Truyền thông