Triển khai kế hoạch “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2021

DLA

Để nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, giảng viên, nhân viên (CB, GV, NV) và học viên, sinh viên (HVSV) trong công tác an toàn thực phẩm (ATTP). Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2021 trong CB, GV, NV và HVSV với chủ đề: “Đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong tình hình bình thường mới” được triển khai từ ngày 15/4/2021 đến ngày 15/5/2021.

data

Mục đích kế hoạch nhằm tuyên truyền sâu rộng đến CB, GV, NV và HVSV về nội dung các quy định của pháp luật về ATTP để mọi người cùng hiểu biết và tham gia tích cực các biện pháp bảo đảm ATTP theo quy định. Tuyên truyền vệ sinh phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường, vệ sinh ATTP trong trường học. Tuyên truyền, phổ biến cho CB, GV, NV, phụ huynh và HVSV các biện pháp đảm bảo an toàn thực phẩm, tránh sử dụng thực phẩm có nguy cơ gây hại cho sức khỏe. Chủ động phòng ngừa ô nhiễm thực phẩm, hạn chế tối đa ngộ độc thực phẩm, đặc biệt là các vụ ngộ độc thực phẩm nhiều người mắc do sử dụng sản phẩm thực phẩm không bảo đảm an toàn.

Ban Thông tin