Đoàn trường DLA với các hoạt động hưởng ứng Ngày Đoàn viên 2021

DLA

Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931 – 26/03/2021) và hưởng ứng Ngày Đoàn viên năm 2021, Ban Chấp hành Đoàn trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An (DLA) đã triển khai tổ chức các hoạt động trọng điểm trong tháng 03/2021 hướng đến các cán bộ đoàn, đoàn viên và sinh viên của trường:

Tổ chức Lễ kết nạp cho 20 Đoàn viên mới
Tổ chức Lễ kết nạp cho 20 Đoàn viên mới
data
Tìm hiểu về quá trình ra đời, phát triển và những chặng đường lịch sử vẻ vang của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh qua các thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa
Tìm hiểu về quá trình ra đời, phát triển và những chặng đường lịch sử vẻ vang của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh qua các thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa
data

Chương trình Ngày đoàn viên năm 2021 được thực hiện không chỉ nhằm tuyên truyền sâu rộng trong các cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên về truyền thống vẻ vang của Đoàn; qua đó còn khẳng định vị trí, vai trò và những đóng góp của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam trong thời kỳ mới luôn trui rèn bản lĩnh chính trị, ý chí, nghị lực vượt khó, chủ động xông pha vào thực tiễn xã hội với tinh thần “Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lắp biển, quyết chí ắt làm nên”, ra sức cống hiến cho sự phát triển của quê hương, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Văn Thị