Sáng ngày 23-7-2017, Tại Hội trường Nhà văn hóa Thiếu nhi tỉnh Long An, BCH Tỉnh Đoàn Long An đã tổ chức Hội nghị sơ kết Công tác Đoàn – Hội 6 tháng đầu năm 2018 và sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05 CT/TW của Bộ Chính trị, tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác giai đoạn 2016 – 2018. Tại Hội nghị, BCH Tỉnh Đoàn đã trao giấy chứng nhận và kỷ niệm chương cho 25 thanh niên đạt danh hiệu thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác giai đoạn 2016 – 2018. Đoàn trường DLA vinh dự có em Nguyễn Hữu Đang, sinh viên lớp 15TH, khoa Kỹ thuật-Công nghệ là 01 trong 25 cá nhân điển hình tiên tiến được xét công nhận danh hiệu trong đợt này.

Một số hình ảnh tại Hội nghị.

SV. Nguyễn Hữu Đang (thứ 5, bên trái sang) nhận Chứng nhận từ Lãnh đạo Tỉnh Đoàn trao
SV. Nguyễn Hữu Đang (thứ 5, bên trái sang) nhận Chứng nhận từ Lãnh đạo Tỉnh Đoàn trao
25 thanh niên đạt danh hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác giai đoạn 2016 – 2018
25 thanh niên đạt danh hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác giai đoạn 2016 – 2018

Đoàn Thanh niên DLA