Căn cứ công văn số 306/TTLĐNN-TCLĐ, ngày 12 tháng 04 năm 2018 của Trung tâm Lao động Ngoài nước thuộc Bộ Lao động - Thương binh và xã hội về việc thông báo tuyển chọn ứng viên sang học tập và làm việc trong ngành điều dưỡng tại CHLB Đức đợt 2/2018