Một năm học trôi qua với khá nhiều áp lực trong việc học hành. Nên mùa hè là dịp để các em được nghỉ ngơi, vui chơi, giải trí, tạo điều kiện cho các em được bồi dưỡng, phát triển năng khiếu, trang bị kỹ năng sống. Trang bị kỹ năng sống tốt là thúc đẩy cách nhìn nhận, tạo niềm tin, thái độ tích cực và sẽ giúp bản thân các em được hoàn thiện hơn