PHÓ BÍ THƯ ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ CÔNG NGHIỆP LONG AN-NGUYỄN HỒ BẢO THỊNH TRÚNG CỬ VÀO BAN CHẤP HÀNH TỈNH ĐOÀN KHÓA X (NHIỆM KỲ 2017-2022)

DLA

Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Long An lần thứ X (nhiệm kỳ 2017-2022) chính thức diễn ra trong 02 ngày 28&29 tháng 9 năm 2017 tại Hội trường Thống Nhất. Đến dự Đaị hội có đại diện Mẹ Việt Nam anh hùng, đại diện Ban chấp hành TW Đoàn, các đồng chí lãnh đạo Tỉnh, các Ban xây dựng Đảng, lãnh đạo huyện, thị xã, thành phố và 244 Đại biểu chính thức, trong đó đoàn đại biểu Đoàn trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An có 05 đồng chí, do Bí thư Đoàn trường Nguyễn Thị Bảo Châu làm trưởng đoàn.

Đoàn Đại biểu Đoàn Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An do Bí thư Đoàn Trường -Nguyễn Thị Bảo Châu (giữa) làm trưởng Đoàn
Đoàn Đại biểu Đoàn Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An do Bí thư Đoàn Trường -Nguyễn Thị Bảo Châu (giữa) làm trưởng Đoàn

Tại Đại hội, Phó Bí thư Đoàn trường Nguyễn Hồ Bảo Thịnh được trúng cử vào Ban chấp hành Tỉnh Đoàn Long An nhiệm kỳ 2017-2022. Ban Chấp hành cũng bầu ra 13 đồng chí vào Ban Thường vụ và đồng chí Bùi Quốc Bảo tái đắc cử chức vụ Bí thư Tỉnh đoàn.

Ban Chấp hành nhiệm kỳ X ra mắt Đại hội
Ban Chấp hành nhiệm kỳ X ra mắt Đại hội

Đoàn Thanh niên (thực hiện)